Fundusz Sprawiedliwości

Informacje

Fundusz Sprawiedliwości zapewnia natychmiastową i bezpłatną pomoc doraźną osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym, w tym osobom pokrzywdzonym zbrojną agresją na Ukrainie.

INFOLINIA +48 222 309 900

Jeśli jesteś pokrzywdzony / pokrzywdzona:

 • PRZEMOCĄ DOMOWĄ
 • PRZEMOCĄ FIZYCZNĄ I PSYCHICZNĄ
 • WYPADKIEM DROGOWYM
 • PRZESTĘSTWEM SEKSUALNYM
 • KRADZIEŻĄ / OSZUSTWEM
 • POZBAWIENIEM ALIMENTÓW
 • INNYM PRZESTĘSTWEM
 • JESTEŚ ŚWIADKIEM PRZESTĘSTWA

Funduszu Sprawiedliwości:

 • zapewni pomoc prawną
 • zapewni wsparcie psychologiczne
 • zapewni wsparcie tłumacza i tłumacza języka migowego
 • wesprze Cię materialnie
 • pokryje koszty świadczeń zdrowotnych, rehabilitacji oraz związanych
  z edukacją i aktywizacją zawodową
 • pomoże sfinansować przejściowe problemy  z zobowiązaniami czynszowymi
Skip to content