Karta Rodziny i Seniora

Informacje

OKRiS

Opolska Karta Rodziny i Seniora jest jednym z narzędzi w ramach Programu Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim do 2020 r. Jej celem jest wsparcie rodzin z co najmniej 2 dzieci, rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym oraz osób starszych (seniorów) – mieszkańców województwa opolskiego. 

Jeśli mieszkasz na terenie województwa opolskiego i:

  • wychowujesz co najmniej dwoje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia, a jeżeli dziecko kontynuuje naukę- do ukończenia 25 roku życia;

  • lub wychowujesz jedno dziecko niepełnosprawne bez ograniczeń wiekowych, jeżeli dziecko posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności;

  • lub jesteś rodziną zastępczą lub prowadzisz rodzinny dom dziecka;

  • lub ukończyłaś/eś 60 lat;

  • lub sprawujesz stałą opiekę nad osobą niesamodzielną ze względu na stan zdrowia lub wiek, z którą łączą Cię więzy rodzinne lub powinowactwo z osobą zależną, jeżeli osoba ta pozostaje pod opieką lub we wspólnym gospodarstwie domowym (wypełnij oświadczenie i dołącz do wniosku)

to zachęcamy do złożenia wniosku o wydanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora.

Wniosek OKRiS PDF

Wniosek OKRiS DOC

Regulamin wydawania i użytkowania OKRIS z wszystkimi załącznikami: https://dlarodziny.opolskie.pl/opolska-karta-rodziny-i-seniora/regulamin-opolskiej-karty-rodziny-i-seniora/

Wypełniłeś wniosek i co dalej?

Wypełniony wniosek można:

  • złożyć osobiście w Punkcie Kancelaryjnym, który jest czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30   w gmachu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu przy ulicy Ostrówek 5-7;

  • złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Klienta w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu przy ulicy Hallera 9, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

  • złożyć osobiście w tutejszym Urzędzie Gminy ul. Dworcowa 38

Jakie zniżki?

Bieżącą informację o zniżkach, niezależnie od miejsca zamieszkania można uzyskać na stronie internetowej : https://dlarodziny.opolskie.pl/opolska-karta-rodziny-i-seniora/wyszukiwarka-partnerow-i-znizek/ 

 

Skip to content